Stolt, rørt og ydmyk

Vi i Haugesund Rideklubb leverer frivillighet for 3,3MNOK i året!

Sammen skaper vi et fellesskap, vi legger til rette for god helse, for inkludering og samhold.

Takk alle kjære medlemmer, oppstallører og ildsjeler som legger igjen så mye av dere selv for at klubben i vårt hjerte skal bestå.

link til oversikt: